SIKÇA SORULAN SORULAROSB Yıldızları Araştırması Nedir?

OSB Yıldızları Araştırması, ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) faaliyet gösteren firmaları motive etmek ve onlara yeni olanaklar tanımak amacıyla, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir yarışmadır. Dereceye giren şirketlerin başarıları kutlanır ve tescillenir. Şirketler ilgili dönemde belirlenen kategorilere göre değerlendirilirler.

Başvuru ücretli mi?

Başvuran şirketlerden herhangi bir ücret alınmaz.

Neden başvurmalıyım?

• Başarınız tescillensin

Başarınızın OSBÜK tarafından düzenlenen yarışmada tescillenmesi sayesinde mevcut ve potansiyel müşterileriniz, yatırımcılarınız, tedarikçileriniz ve çalışanlarınızın gözünde şirketinizin konumu güçlenecektir. Önceki yılda listeye giren şirketler, OSBÜK tanıtım materyallerinde sıkça kullanılmaktadır. Yazılı ve görsel basında OSB Yıldızları şirketleri hakkında çıkan haberler sayesinde, listedeki şirketlerin başarılarından ilgili tüm kesimler haberdar olmaktadır.

• Çalışanlarınızın ve yatırımcılarınızın moralini yükseltin

OSB Yıldızları Araştırması listesine girerek, çalışanlarınıza emeklerinin boşuna gitmediğini hissettirin. Bir ekip olarak ortaya koydukları çaba sayesinde, şirketinizi bu araştırma listesine taşımak, çalışanlarınıza moral kaynağı olacaktır. Aynı şekilde başarınızı tescilleterek, yatırımcılarınızın size duyduğu güveni de artırabilirsiniz.

OSB Yıldızları Araştırması listesinde hangi kategorilere göre değerlendirmeler yapılmaktadır?

Değerlendirmeler iki ana kategori altında yapılacaktır. İlki 2022 yılı verilerine göre;
1. OSB’lerde En Çok Satış Yapan İlk 100 Firma
2. OSB’lerde En Çok İhracat Yapan İlk 100 firma
3. OSB’lerde En Çok İstihdam Sağlayan ilk 100 firma
4. OSB’lerde En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan ilk 100 firma
5. OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan ilk 50 firma
6. OSB’lerde Yeşil Dönüşümü En Çok Gerçekleştiren ilk 50 firma

İkinci de 2021-2022 yılı değişimine göre;
1. OSB’lerde Satışını En Çok Artıran ilk 100 firma
2. OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran ilk 100 firma
3. OSB’lerde İstihdamını En Çok Artıran ilk 100 firma
4. OSB’lerde Kadın İstihdamını En Çok Artıran ilk 100 firma
5. OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran ilk 50 firma

Daha önce OSB Yıldızları Araştırması listesinde yer almıştım, yine de başvurabilir miyim?

Evet.

Nasıl başvururum?

Başvurunuzu tamamlamak için başvuru formunu tamamlamanın yanı sıra, doldurduğunuz bu formun çıktısını almanız ve sonrasında 30 Eylül 2023 tarihine kadar bu formu Mali Müşavirinize ıslak imza ile onaylatarak sisteme tekrar yüklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için son tarih nedir?

30 Eylül 2023.

Katılım zorunlu mu?

Araştırmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.


İletişim ve Sorularınız için Tel: (312) 419 18 00 / 130, 131, 133 | e-posta: osbyildizlari@osbuk.org.tr